POVRAT PROIZVODA

POVRAT PROIZVODA

1. Povrat proizvoda – reklamacije i odgovornost za materijalne nedostatke

Potrošači mogu reklamirati kupljene proizvode trgovcu na adresu sjedišta trgovačkog društva. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,0 78/15). Sukladno zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati proizvod u roku od 15 dana od kupnje.

Na zaprimljene pisane reklamacije odgovaramo u zakonom propisanom vremenskom roku od 15 dana. Reklamacije je potrebno slati e-mailom na adresu: info@ kosport.com.hr ili poštom poslati na adresu: Kosport, Ulica Matije Gupca 1a, Strahoninec, Hrvatska, 40000.

NAPOMENA: Usluge web shopa možete koristiti samo ako ste stariji od 18 godina.

Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, imate ga pravo vratiti uz predočenje računa. Povrat novca u visini vrijednosti proizvoda izvršit ćemo Vam u roku 30 dana od dana primitka proizvoda.
Rokove unutar kojih kupac može vratiti proizvod i dobiti povrat novca možete vidjeti pod to
čkama 5., 6. i 7.

2. Postupak vraćanja proizvoda:

Proizvodi koje vraćate jer ste pri preuzimanju zaključili da ne zadovoljavaju Vaša očekivanja moraju, pri povratu, biti potpuno neoštećeni, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.
U slučaju povrata proizvoda zbog nekog nedostatka, proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisan nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja. Kupac je dužan obratiti nam se pismenim putem na email: info@kosport.com.hr.

3. Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku osobno u poslovnom prostoru na adresu: Kosport, Ulica Matije Gupca 1a, Strahoninec, Hrvatska, 40000  ili na e-mail info@kosport.com.hr  (te ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora)
Odgovor na prigovor dat ćemo Vam u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili email za dostavu odgovora.

UGOVOR O KUPOPRODAJI

4. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

4.1. Kosport putem www.kosport.com.hr internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrasca za narudžbu, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).
4.2. Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. kupnja odabranog proizvoda putem www.kosport.com.hr internet prodaje uz pla
ćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
4.3. Ponudu tvrtke
Kosport  za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između tvrtke Kosport i korisnika.
4.4. Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude tvrtke Kosport od strane korisnika na jedan od slijede
ćih načina:
– odabirom pla
ćanja i zaključenjem narudžbe korisnika
– odabirom pla
ćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije
4.5. U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku
će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu Ugovora.

5. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora.

6.  Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti tvrtku Kosport o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Kosport, Ulica Matije Gupca 1a, Strahoninec, Hrvatska, 40000, ili elektroničkom poštom na info@kosport.com.hr, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

7. Učinci jednostranog raskida ugovora

7.1. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je tvrtka Kosport zaprimila korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
7.2. Povrat novca bit
će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca tvrtka Kosport može izvršiti tek nakon što joj proizvod bude vra
ćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.
7.3. Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu
Kosport, Ulica Matije Gupca 1a, Strahoninec, Hrvatska, 40000, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je tvrtki Kosport uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.
7.4. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvr
đivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.