Opći uvjeti

Opći uvjeti

1. Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici „kosport.com.hr“. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice kosport.com.hr / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici kosport.com.hr je tvrtka Kosport. 

2. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice kosport.com.hr. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice kosport.com.hr u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama. 

3. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. 

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda. 

5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

6. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi kosport.com.hr

7. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Kosport te prihvaća da tvrtka Kosport nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

8. Tvrtka Kosport zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice kosport.com.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice kosport.com.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na kosport.com.hr

9. Korištenje ove Internetske stranice kosport.com.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici kosport.com.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje kosport.com.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice kosport.com.hr.

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na kosport.com.hr internetskoj stranici. kosport.com.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda  postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

11. Kosport sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Kosport ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

12. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

13. Informacije o tvrtki:

KOLAR – 1 d.o.o.
Sjedište: Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, Hrvatska
Email: info@kosport.com.hr
Tel: +385 40 333750

IBAN: HR2323400091116011878
OIB: 67329480023

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

  • Prodavatelj – tvrtka KOLAR – 1, Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, Hrvatska
  • kosport.com.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
  • Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
  • Korisnik “Kosport” – svaka osoba koja web stranicu „kosport.com.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
  • Korištenje „kosport.com.hr” – pristup stranici kosport.com.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
  • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem kosport.com.hr.
  • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na kosport.com.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.